NSFT har tatt i bruk en ny plattform for organisering av medlemsregisteret. Alle eksisterende medlemmer er tatt inn i den nye databasen, og skal allerede ha fått melding på epost eller i Spond-appen for dem som allerede har den.
NB-1: Det vil være enkelt å følge med på info fra NSFT hvis du laster ned Spond-appen på din smart-telefon. Da vil du også kunne se og redigere den info som er registrert på deg hos NSFT samt bestemme om din kontaktinfo skal være synlig for andre medlemmer eller ikke. Du vil også kunne sjekke hva som er registrert av innbetalt medlemskontingent.
NB-2: Det er mailadresse og/eller mobilnummer som avgjør om du blir “gjenkjent” slik at info kommer direkte i Spond-appen. Hvis begge deler er ulike i NSFTs medlemsregister og eksisterende Spond-app, er det ikke sikkert at du får opp NSFT-gruppen.
Hvis du allerede har Spond-appen og ikke får opp NSFT-gruppen, kan du bruke gruppekode.

Dersom du ønsker å endre mail-adressen hos NSFT kan du sende beskjed til NSFTs email hvis du ikke får det til på annen måte.

Men det er altså ikke slik at du må ha Spond-appen for å være NSFT-medlem. Uten den vil du få meldinger fra NSFT på din epost.

Skulle du ønske å melde deg ut av NSFT, kan du trykke på “Forlat gruppe” i Spond-appen. Da blir du bedt om å sende epost. For at vi skal være sikre på at du virkelig ønsker full utmelding, ber vi om at du gir beskjed om det i den mailen (som går til NSFTs email ).

Last Updated on 23 May 2023 by Stein Bergan