Membership // Medlemskap

  • Hvis du allerede er medlem, kan du betale medlemsavgift uten å fylle ut skjema.
  • Nyinnmelding. Fra mai 23 skjer dette via plattformen “Spond”: fyll ut skjema som det er lenket til her:
    To the NSFT membership form (Lenke til registrering som NSFT-medlem).
  • Dersom du er medlem men vil endre noe av din info kan du ordne det meste i Spond-appen, eller du kan sende mail til nsft-mailen
  • Husk at det er den epost-adressen som du oppgir i skjema som vil bli brukt for all kontakt, nyhetsbrev osv fra NSFT.
  • Du kan gjerne betale medlemsavgift for to år, f.eks inneværende pluss neste. Oppgi i så fall på innbetalingen navn og årene det gjelder for (eks 22-23).

Rabatt som IATDMCT-member?
Hvis du er medlem i IATDMCT eller skal melde deg inn, får du nå rabatt på medlemsavgiften begge steder. Dette fordi NSFT har inngått avtale om samarbeid med denne organisasjonen, som har mye til felles med NSFT.
Så hvis du ikke er medlem i IATDMCT enda, men ønsker å bli det, kan du velge den reduserte medlemsavgiften til NSFT, forutsatt at du melder deg inn i IATDMCT etterpå. Lenke til IATDMCT innmelding her.

Betaling til:

bankkonto 9235 19 50538
NSFT v / Anastasia Georgantzopoulou Darres Gate 16, 0175 Oslo

-eller betal med Vipps til nummer 94878
Pass på å skrive i meldingsfelt: navnet på betaler og året det gjelder for.

NSFTnon IATDMCT memberIATDMCT member*
Standard (full) membershipNOK 400NOK 340
Student membershipNOK 150NOK 90
Company membership (payed by employer)****

Last Updated on 9 June 2023 by Stein Bergan