Membership // Medlemskap

  • Innmelding skjer via plattformen “Spond”: fyll ut skjema som det er lenket til her:
    To the NSFT membership form (Lenke til registrering som NSFT-medlem).
  • Dersom du er medlem men vil endre noe av din info kan du ordne det meste i Spond-appen, eller du kan sende epost til nsft-mailen
  • Husk at det er den epost-adressen som du oppgir i skjema som vil bli brukt for all kontakt, nyhetsbrev osv fra NSFT. Dersom du hører fra kolleger som ikke får meldinger fra NSFT, be dem kontakte oss på nsft-mailen
  • Det er altså ikke noe krav at du er medlem av Spond eller bruker Spond-appen, men vi anbefaler det fordi dette gjør arbeidet enklere både for medlemmer og for NSFTs styre.

Rabatt som IATDMCT-member? Dette er klart fra NSFT sin side men ikke helt fra IATDMCT, derfor er dessverre denne rabatten ikke innført ennå.
(Planen er: Hvis du er medlem i IATDMCT eller skal melde deg inn, vil du få rabatt på medlemsavgiften begge steder. Dette fordi NSFT har inngått avtale om samarbeid med denne organisasjonen, som har mye til felles med NSFT.
Så hvis du ikke er medlem i IATDMCT enda, men ønsker å bli det, kan du velge den reduserte medlemsavgiften til NSFT, forutsatt at du melder deg inn i IATDMCT etterpå. Lenke til IATDMCT innmelding her.)

NSFTnon IATDMCT memberIATDMCT member*
Standard (full) membershipNOK 400NOK 340
Student membershipNOK 150NOK 90
Company membership (payed by employer)****

Last Updated on 6 February 2024 by Stein Bergan