IATDMCT kongressen var stor suksess i Oslo 2023! – Klar for 2024: Banff, Canada 15.-18.september

Årets internasjonale kongress for TDM og klinisk toksikologi, IATDMCT, blir i 2024 arrangert i Banff, Canada. Oppdatert info med tidsfrister finnes på websiden iatdmct2024.org .

Last Updated on 23 June 2024 by Stein Bergan