NSFTs hovedstyre

Leder
Mohammad Nouri Sharikabad 
Folkehelseinstituttet
Postboks 4404 Nydalen
0403 Oslo
E-post: m.n.sharikabad@gmail.com

Kasserer
Anastasia Georgantzopoulou
NIVA, Oslo

Sekretær
Stein Bergan
Avd for farmakologi, OUS
& Farmasøytisk institutt UiO

Styremedlem
Maria Hultman
NIVA, Oslo

Styremedlem – Leder for farmakologiseksjonen
Jenny Lund    
LINK Medical Research

Styremedlem – Leder for toksikologiseksjonen
Jason Matthews    
Avdeling for ernæringsvitenskap
Institutt for medisinske basalfag
Universitetet i Oslo

Varamedlem
Aina Westrheim Ravna, Farmakologisk avdeling, UiT
Kine Eide Kvitne, Farmasøytisk institutt, UiO
Hilde Karin Midthaug, Miljødirektoratet, Oslo

Representant for bedriftsmedlemmer
Anne-Marthe Due Ose, Sanofi 

Styret i Farmakologiseksjonen


Leder: 
Jenny Lund
  LINK Medical Research
  Postboks 4382, 0402 Oslo 
  E-post: jenny.lund@linkmedical.eu
Styremedlemmer: 
Erlend Johannesen Egeland,   AstraZeneca, Mölndal;
Marianne Kristiansen Kringen,   Diakonhjemmet, Oslo;
Marit Inngjerdingen, Universitetet i Oslo, Oslo; 
Ngoc Nguyen Lunde,   Universitetet i Oslo, Oslo

Styret i Toksikologiseksjonen

Leder: 
Jason Matthews
Avdeling for ernæringsvitenskap, Institutt for medisinske basalfag
Universitetet i Oslo, Postboks 1046 Blindern, 0317 OSLO
E-post: jason.matthews@medisin.uio.no
Styremedlemmer: 
Vibeke Ansteinsson (2019-2023)- TKØ, Oslo
Christian Kruse Fæste, (2021-2023)- VI, Oslo/Ås
Odd Andre Karlsen (2022-2024) – UiB, Bergen
Dag Markus Eide (2019-2023) – FHI, Oslo 
Marianne van der Hagen (2022-2024) – Miljødirektoratet,  Oslo
Johanna Samulin Erdem (2022-2024) – Stami, Oslo 

Last Updated on 28 February 2022 by Stein Bergan