NSFTs hovedstyre

e-post: nsft@nsft2.no

Leder
Maria T. Hultman
NIVA, Oslo
E-post: MariaTherese.Hultman@niva.no

Kasserer
Anastasia Georgantzopoulou
NIVA, Oslo

Sekretær
Stein Bergan
Avd for farmakologi, OUS
& Farmasøytisk institutt UiO

Styremedlem
Natasa Nikolic
Farmasøytisk inst, UiO

Representant for bedriftsmedlemmer
Anne-Marthe Due Ose, Sanofi 

Styremedlem – Leder for farmakologiseksjonen
Marit Inngjerdingen    
Farmakologisk institutt, UiO

Styremedlem – Leder for toksikologiseksjonen
Marianne van der Hagen    
Miljødirektoratet, Oslo

Varamedlem
Aina Westrheim Ravna, Farmakologisk avdeling, UiT
Kine Eide Kvitne, Farmasøytisk institutt, UiO
Hilde Karin Midthaug, Miljødirektoratet, Oslo

Last Updated on 16 March 2023 by Stein Bergan