Poulssonforelesning og medalje

Bilde av Poulsson-medaljen

Poulssonforelesningen og medaljen er en årelang tradisjon fra NSFTs side og ble startet opp i 1970 til minne om den første norske farmakolog professor Poul Edvard Poulsson (1858- 1935). Poulsson ble særlig kjent for sin lærebok i farmakologi som ble oversatt til flere språk, og som på tysk kom i hele 13 utgaver.

Statutter for Poulsson-prisen

Poul E Poulsson

Norsk Selskap for Farmakologi og Toksikologi (NSFT) avholder årlige forelesninger for å hedre minnet om den første norske farmakologen Poul Edvard Poulsson. Den utvalgte foreleseren tildeles Poulsson minnemedalje. Denne personen skal ha bidratt spesielt til den faglige utviklingen innen farmakologi og/eller toksikologi og ha vært en faglig inspirator også i Norge. Vedkommende bør fortrinnsvis være utlending. Det legges størst vekt på forskningsmessige bidrag, men det tas også hensyn til vesentlig innsats innen farmakologisk og toksikologisk undervisning, informasjon og/eller fagpolitisk aktivitet. Forslag til kandidat til å holde Poulsson-forelesningen kan fremmes av NSFT`s medlemmer og dets styre.

NSFT`s styre fatter beslutning om hvem som skal holde forelesningen. Forelesningen holdes fortrinnsvis på et møte om høsten sammen med et seminar over et tema som grenser inn til Poulsson-forelesningens tema. Poulssonmedaljen tildeles kandidater hvert tredje år innen hhv. basal farmakologi, klinisk farmakologi og toksikologi.

Forslag til kandidater til Poulsson-medalje og forelesning kan sendes styret i NSFT: nsft@nsft2.no

[Portrett av Poul Edvard Poulsson, malt av Halfdan Strøm. Med tillatelse fra Det norske medicinske Selskab.]


 

Last Updated on 1 June 2022 by Stein Bergan