Statutter for NSFTs tildeling av pris for beste artikkel fra norske fagmiljøer

  1. Formålet med prisen er å hedre gode publikasjoner, og de respektive fagmiljøene de springer ut fra, innen farmakologi og toksikologi.
  2. Det deles ut en pris innen farmakologi (klinisk og basal farmakologi vurderes sammen) og en pris innen toksikologi (human- og økotoksikologi vurderes sammen).
  3. Prisene deles ut hvert år på NSFTs Vintermøte. Første tildeling i 2015.
  4. Alle medlemmer av NSFT kan nominere artikler. Det må presiseres hvem av forfatterne som skal regnes som hovedforfatter. Publikasjonen skal utgå fra norske fagmiljøer. Nominert forfatter trenger ikke være medlem av NSFT. I tillegg til artikkelen ønskes en kort begrunnelse (< ½ side) for valg av det nominerte arbeidet. Det er mulig å nominere egne arbeider, men bare ett arbeid som hovedforfatter.
  5. Artikler som nomineres må være akseptert for publikasjon i angitt periode. For 2022 er perioden 1.januar 2022 til 1.12.2022.
  6. Det er ingen føringer når det gjelder tidsskrift, alder på nominert hovedforfatter eller om forfatteren(e) sitter i noen av NSFTs styrer.
  7. Frist for nominasjon i 2022 er 1.desember 2022. Nominasjonen sendes per e-post til NSFTs hovedstyre: nsft@nsft2.no .
  8. For å unngå inhabilitet vil hovedstyret, etter fristens utløp, sette sammen en evalueringskomité for hhv farmakologi og toksikologi bestående av 3-5 medlemmer i NSFT. Det skal gis en begrunnelse for valg av prisvinnere. Hovedstyret godkjenner avgjørelsene.
  9. Prisvinnerne får beskjed så snart tildelingen er avgjort.
  10. Prisvinnerne blir invitert til å holde et foredrag på det kommende vintermøtet (torsdag) hvor de presenterer arbeidet. NSFT dekker deltakeravgift, reise og hotellopphold (1 natt) tilsvarende som for inviterte foredragsholdere.

Last Updated on 14 November 2022 by Stein Bergan