ERT re-registrering Europeisk registrert toksikolog

Dette er skjema for re-registrering av allerede Europeisk registrerte toksikologer (ERT).

Krav for re-registrering er informasjon som dokumenterer fortsatt arbeid som toksikolog. Relevant informasjon skal oppgis i skjemaet under. I tillegg ber vi om en CV som beskriver arbeidsforhold og relevant profesjonell aktivitet de siste fem årene, inkludert en liste over publikasjoner, rapporter, undervisning, veiledning og annet innen toksikologi. 
Send eventuelle vedlegg til fungerende leder Åse Krøkje (ase.krokje@ntnu.no).

Et behandlingsgebyr på 300,- kroner overføres til
kontonummer 9235.21.04703 (NSFT v/ Anastasia Georgantzopoulou, Darres gate 16, 0175 OSLO);
Merk innbetalingen “ERT” og navn.
Behandling av søknaden starter først når beløpet er innbetalt.
ERT-registrering forutsetter medlemsskap i NSFT og at medlemskontingenten er betalt.

Ved innsending av registeringsskjema gir søkeren samtykke til:

  • at søknaden blir arkivert og behandlet på en forsvarlig måte
  • at det sendes melding om godkjenning til EUROTOX
  • at navnet på godkjente Europeisk registrerte toksikologer kan publiseres på NSFTs webside.
  • at godkjenningen kan benyttes til å utarbeide statistikker over antall registrerte toksikologer i Norge.

ERT re-registrering
Dette er skjema for RE-REGISTERING som Europeisk registrert toksikolog (ERT). This is the form to use for renewal of registration as ERT toxicologist.

Last Updated on 10 October 2023 by Stein Bergan