Vårmøtet arrangeres på Hurdalsjøen hotell fra lunsjtid fredag 6.mai til kl 12:15 søndag 8.mai. Dette som erstatning for årets vintermøte.
Det er fortsatt mulig å melde seg på, se nedenfor.
Program for Vårmøtet
Abstractshefte (pdf for download)
Det er mulig å velge hotell med overnatting eller dagpakker. Lunsj etter møteslutt søndag er ikke inkludert og må i så fall bestilles separat; kontakt i så fall nsft@nsft2.no
Påmeldingsskjema her.
-Etter å ha fylt ut dette går man til bestilling av hotell -overnatting eller dagpakker her.
Veiledning for påmeldte foredrag eller poster samt abstract finnes her.
Stipend
Studenter (bachelor, mastergrad, forskerlinje samt drgrads-stipendiater) som presenterer poster eller holder fritt foredrag kan søke om stipend ved å krysse av for dette i påmeldingsskjemaet. Stipendbeløpet som tildeles avhenger bl.a. av antall søkere og vil dermed kunne variere fra år til år.

Last Updated on 5 May 2022 by Stein Bergan