Norsk selskap for farmakologi og toksikologi (NSFT) hedrer den tyske forskeren og professoren Dr. Ellen Fritsche med å tildele henne årets Poulssonpris

Professor Dr. Ellen Fritsche er en internasjonalt anerkjent forsker innen toksikologi. Hun har vært professor ved Universitetet i Heinrich-Heine-University in Düsseldorf i mer enn 12 år, og hun ledet arbeidsgruppen for alternative metoder ved IUF – Leibniz Research Institute for Environmental Medicine. Hun leder nå Sveitsisk senter for anvendt humantoksikologi, SCAHT. Hun har bidratt vesentlig til den faglige utviklingen av alternative metoder til tradisjonelle dyreforsøk, spesielt når det gjelder metoder for å studere nevrotoksisitet under fosterutvikling, og for å bringe slike metoder inn i prosessen i OECD-systemet for internasjonal aksept av slike metoder. Hun har inspirert norske fagmiljøer til å gå inn i forskning rundt disse metodene. Hun leder og deltar i store internasjonale forskningsprosjekter og har forfattet mer enn 90 vitenskapelige artikler i tillegg til vitenskapelige anbefalinger og lærebokbokkapitler.

Poulssonprisen er særlig en anerkjennelse av at Professor Dr. Ellen Fritsche har bidratt til den faglige utviklingen innen toksikologi og vært en faglig inspirator også i Norge. NSFT vil invitere henne til å holde sin Poulsson-forelesning i Norge. Denne vil bli annonsert senere. Under dette arrangementet vil årets vinner få overrakt Poulssonmedaljen.

Kontaktpersoner:
  • leder av NSFT Maria Thérése Hultman tlf 98 21 54 22, og
  • leder av seksjonen for toksikologi Marianne van der Hagen tlf 98 45 48 89

Mer informasjon om Poulssonprisen: https://www.nsft2.no/poulsson-prize/
Mer informasjon om Professor Dr. Ellen Fritsche: Prof Dr Ellen Fritsche (scaht.org)