ERT-Nyregistrering

Her følger skjema for søknad om nyregistrering som Europeisk registrert toksikolog (ERT).

Søkeren må kunne dokumentere de opplysninger som er gitt i søknaden enten i form av vedlegg som sendes inn sammen med søknaden eller på forespørsel fra komiteen. Send eventuelle vedlegg til fungerende leder Åse Krøkje (ase.krokje@ntnu.no).

Et behandlingsgebyr på 850,- kroner overføres til
kontonummer 9235.21.04703 (NSFT v/ Anastasia Georgantzopoulou, Darres gate 16, 0175 OSLO);
Merk innbetalingen “ERT” og navn.
Behandling av søknaden starter først når beløpet er innbetalt.
ERT-registrering forutsetter medlemsskap i NSFT og at medlemskontingenten er betalt.

Ved innsending av registeringsskjema gir søkeren samtykke til:

  • at søknaden blir arkivert og behandlet på en forsvarlig måte
  • at det sendes melding om godkjenning til EUROTOX
  • at navnet på godkjente Europeisk registrerte toksikologer kan publiseres på NSFTs webside.
  • at godkjenningen kan benyttes til å utarbeide statistikker over antall registrerte toksikologer i Norge.
ERT nyregistrering
Dette er skjema for søknad om nyregistrering som Europeisk registrert toksikolog (ERT). This is the form to use for first time registration as ERT toxicologist.

Last Updated on 10 October 2023 by Stein Bergan